• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

part of

Yanlış : To learn a foreign language is a part of a good education.

Doğru : To learn a foreign language is part of a good education.

Yabancı dil öğrenmek iyi bir eğitimin bir parçasıdır.


Yanlış : Cycling to work is a part of my daily routine.

Doğru : Cycling to work is part of my daily routine.

İşe bisikletle gitmek günlük rutinimin bir parçasıdır.


Part of dan önce genellikle a tanımlığı kullanılmaz. Ancak part of’un önünde bir sıfat varsa kullanılabilir.


A cent is a hundredth part of a dollar.

Bir sent bir doların yüzde biridir.


He gave a large part of his inheritance to charity.

Mirasının büyük bir kısmını hayır kurumuna verdi.