• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

part : take part in

Yanlış : Everybody took part in the party in costume.

Doğru : Everybody went to the party in costume.

Herkes partiye özel kıyafetle gitti.


Partiye, düğüne gitmek take part (katılmak) ile değil, go (gitmek) ile söylenir. Take part in, yarışma, gösteri, protesto gibi faaliyetler için kullanılır.


Four runners qualified to take part in the final.

Dört koşucu finale katılmaya hak kazandı.


Not many workers took part in the protest.

Protestoya çok işçi katılmadı.