• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

palate - palette - pallet

Palate damak; palette ressamların boyalarını karıştırmak için kullandıklan levha anlamındaki palet; pallet ise eşyaları kaldırıp taşımak için kullanılan platform anlamındaki palet demektir.


I burnt my palate with the hot tea.

Sıcak çayla damağımı yaktım.


The artist mixed the paints on the palette.

Ressam boyaları palette karıştırdı.


Loads with pallets under them can be hauled by forklift trucks of different sizes.

Altında paletler olan yükler farklı boydaki forkliftlerle yukarı çekilebilir.