• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

painful

Yanlış : He was painful and couldn’t move.

Doğru : He was in pain and couldn’t move.

Acı içindeydi ve kımıldayamıyordu.

(Ağrısı vardı ve kımıldayamıyordu.)


Painful sözcüğü bir kişiyi nitelemek için kullanılmaz. Bir nesne painful (acı veren, ağrı veren) olabilir.


Bee stings can be very painful.

Arı sokmaları çok acı verici olabilir.


The treatment for skin cancer is very painful.

Deri kanseri tedavisi çok acı vericidir.


Vücudun bir organı, veya yeri painful (ağrılı, acılı) olabilir.


He rubbed his knee because it was painful.

Dizini ovaladı çünkü dizi acıyordu.


His tooth was painful when the anaesthetic wore off.

Anestetiğin etkisi azalınca dişi ağrı yaptı.