• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

older - elder

Yanlış : He's elder than he looks.

Doğru : He's older than he looks.

Göründüğünden daha yaşlı.


Yanlış : Do you think elder applicants will be efficient?

Doğru : Do you think older applicants will be efficient?

Daha yaşlı adayların verimli olacağını mı düşünüyorsun?


Yanlış : Her parents tried to coerce her into marrying a man so much elder than herself.

Doğru : Her parents tried to coerce her into marrying a man so much older than herself.


Anne ve babası onu kendinden çok daha yaşlı bir adamla evlenmeye zorlamaya çalıştı.


Older ve elder daha yaşlı anlamına gelir, ancak elder sözcüğü sadece aile bireyleri için kullanılır.


My elder brother runs a publishing house.

Ağabeyim yayınevi yönetiyor.


My elder sister is married.

Ablam evli.


Elder sözcüğü be, become, get, grow ve than sözcükleri ile kullanılmaz, bunun yerine older kullanılır.


As she got older she became rather deaf.

Yaşlandıkça epeyce sağırlaştı.


As he grew older, the wrinkles on his face deepened.

Yaşlandıkça yüzündeki kırışıklıklar derinleşti.


My brother Ahmet is five years older than me.

Erkek kardeşim Ahmet benden beş yaş büyüktür.