• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

none of

None of’dan sonra sayılabilen çoğul bir isim gelir.


None of the reasons given was really convincing.

Verilen hiçbir neden gerçekten ikna edici değildi.


Except for the earth, none of the planets is inhabited.

Dünya hariç hiçbir gezegende insan yaşamaz.


None of’dan sonra sayılamayan tekil bir isim de gelebilir.


I have checked none of the mail.

Hiçbir e-postayı kontrol etmedim (bakmadım).


None of’dan sonra us veya them zamirleri gelebilir.


None of us have enough money for the bill; let's go Dutch.

Hiçbirimizin hesap için yeterli parası yok; Alman usülü yapalım.


Çoğul bir isim veya zamirin önüne gelen none of’u tekil veya çoğul bir fiil izleyebilir. Tekil fiil daha resmidir.


None of the girls speak Russian.

None of the girls speaks Russian.

Kızların hiçbiri Rusça konuşmaz.


None of them are Russian.

None of them is Russian.

Onların hiçbiri Rus değil.