• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

noise - sound

Yanlış : That sound is driving me mad.

Doğru : That noise is driving me mad.

Bu ses beni deli ediyor.


Yanlış : The noise of the kemancha moved us to tears.

Doğru : The sound of the kemancha moved us to tears.

Kemençenin sesi bizi gözyaşlarına boğdu.


Noise hoş olmayan, anlamsız bir ses, gürültü; sound ise tanımlayabildiğimiz, anlamlı bir sestir.


You could hear the sound of church bells in the distance.

Uzaktan kilise çanlarının sesini duyabilirdin.


I heard a sound like a gunshot.

Tabanca sesi gibi bir ses duydum.


The neighbours are complaining about the noise.

Komşular gürültüden şikâyet ediyorlar.


It is difficult to concentrate when there is a noise.

Gürültü varken konsantre olmak güçtür.


Yanlış : The bomb made a big noise when it exploded.

Doğru : The bomb made a loud noise when it exploded.

Bomba patladığı zaman büyük bir gürültü yaptı.


Yanlış : A big noise came through the silence of the jungle.

Doğru : A loud noise came through the silence of the jungle.

Cengelin (balta girmemiş ormanın) sessizliği arasından büyük bir gürültü geldi.


Büyük bir ses a loud noise şeklinde söylenir, loud yerine big kullanılmaz.

 

Yanlış : The workmen upstairs are making such a big noise that I cannot focus my mind on my work.

Doğru : The workmen upstairs are making such a lot of noise that I cannot focus my mind on my work.

Yukarıdaki işçiler o kadar çok gürültü yapıyorlar ki dikkatimi işime odaklayamıyorum (veremiyorum).


Yanlış : The fans made a big noise cheering on their team.

Doğru : The fans made a lot of noise cheering on their team.

Taraftarlar takımlarına tezahürat yaparak çok gürültü yaptılar.


A loud noise (büyük bir gürültü), sözgelimi silah patladığında duyulan bir sestir, a lot of noise (çok ses, çok gürültü) bir faaliyet esnasında çıkan sürekli gürültüdür.