• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

near - nearby

Yanlış : There was no room at the inn, so we went to a near motel.

Doğru : There was no room at the inn, so we went to a nearby motel.

Otelde oda yoktu, bu yüzden yakın bir motele gittik.


Yanlış : The spray from the waterfall made the near rocks damp.

Doğru : The spray from the waterfall made the nearby rocks damp.

Çağlayandan gelen serpintiler yakındaki kayaları nemli yaptı.


Yakın anlamında isimlerden önce nearby sözcüğü kullanılır. Near sözcüğü yakın anlamında sıfat olarak kullanılmasına karşın, isimlerden önce gelmez.


We went to a nearby café.

Yakın bir kafeye gittik.


The café is very near.

Kafe çok yakın.


Ancak enüstünlük derecesindeki near, isimlerden hemen önce gelebilir.


Our house is three kilometres from the nearest station.

Evimiz en yakın istasyona üç kilometre mesafede.