• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nature

Yanlış : We must protect the nature and the environment.

Doğru : We must protect nature and the environment.

Doğa ve çevreyi korumalıyız.


Nature (doğa) sözcüğü hiçbir zaman the ile kullanılmaz. Öte yandan doğa olayları olan wind, rain, snow ve sun(shine) sözcükleri genel anlamda bile kullanılırken çoğunlukla the alır.


I like the noise of the wind.

Rüzgârın sesini seviyorum.


She is lying in the sun.

Güneşte yatıyor.


I caught a cold by standing in the rain.

Yağmurda durduğumdan üşüttüm.


The roof collapsed under the weight of the snow.

Çatı karın ağırlığı altında çöktü.