• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

momentary - momentous

Momentary anlık, geçici, momentous ise önemli, ciddi anlamındadır.


A momentary lack of concentration may lead to a serious accident.

Anlık bir konsantrasyon eksikliği ciddi bir kazaya yol açabilir.


Whether or not to accept his proposal was a momentous decision for her.

Onun evlilik teklifini kabul edip etmemek onun için çok önemli bir karardı.