• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mend - repair

Yanlış : I could mend the car if I had the right tools.

Doğru : I could repair the car if I had the right tools.

Uygun aletlerim olsaydı arabayı tamir edebilirdim.


Araba ve arabanın bir şeyini tamir etmek repair; çatı, çit, saat, radyo, televizyon, vb. tamir etmek ise mend veya repair ile söylenir.


I can’t repair the roof today, it’s raining.

Çatıyı bugün tamir edemem, yağmur yağıyor.


Dad is trying to repair the television.

Babam televizyonu tamir etmeye çalışıyor.


They are repairing the road, there might be a traffic jam.

Yolu tamir ediyorlar, trafik sıkışıklığı olabilir.