• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

many

Yanlış : Many animal are able to see in the dark.

Doğru : Many animals are able to see in the dark.

Birçok hayvan karanlıkta görebilir.


Yanlış : The patient has lost many blood.

Doğru : The patient has lost a lot of blood.


Many sözcüğü sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.


Many kinds of plants bloom in spring.

Birçok bitki çeşidi ilkbaharda çiçek açar.


There are not many trees in the garden.

Bahçede çok ağaç yok.