• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mad

Eskiden mad sözcüğü deli anlamına geliyordu, ancak hakaret anlamı taşıdığı için çağdaş kullanımda bunun yerine mentally ill (zihinsel özürlü) sözcüğü kullanılmaktadır. Ancak

mad sözcüğü davranış ve öneriler için çılgınca anlamında kullanılır.


It is a mad idea to walk home alone at this time of night.

Gecenin bu vaktinde eve yalnız yürümek çılgınca bir fikir.


Kızmak to get mad, birisine kızmak to be mad at sb, bir şeye kızmak to be mad about sth şeklinde söylenir.


I get mad when he boast about his wife.

Karısıyla övündüğünde kızıyorum.


Are you still mad at me?

Hâlâ bana kızıyor musun?


He was mad about missing the chance of meeting her.

Onunla görüşme fırsatını kaçırdığı için kızgındı.


To be mad about aynı zamanda çok sevmek, hastası olmak anlamını da verir.


My husband is mad about football.

Kocam futbol hastasıdır.