• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

luxuriant - luxurious

Luxuriant bol bol büyüyen, bereketli; luxurious lüks demektir.


There is luxuriant vegetation along the river bank.

Nehir kenarı boyunca bereketli bitki örtüsü var.


We stayed in a luxurious hotel.

Lüks bir otelde kaldık.