• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lot : a lot - a lot of

Yanlış : We enjoyed ourselves a lot of at the cocktail party.

Doğru : We enjoyed ourselves a lot at the cocktail party.

Kokteyl partide çok eğlendik.


Çok anlamında a lot fiileri, a lot of ise isimleri niteler. Başka bir deyişle a lot fiillerden sonra gelir, a lot of ise sayılabilen çoğul veya sayılamayan tekil isimlerden önce gelir.


I’ve eaten a lot.

Çok yedim.


She spends a lot on her daughter’s education.

Kızının eğitimine çok (para) harcar.


I’ve eaten a lot of fruit.

Çok meyve yedim.


There were a lot of people at the demonstration.

Milli maç yüzünden birçok çalışan yok.