• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

loose - lose

loose  : /lu:s/ gevşek

lose    : /lu:z/ (lost, lost) kaybetmek, yitirmek


The old man has a lose tooth.

Yaşlı adamın sallanan bir dişi var.


He lost his umbrella.

Şemsiyesini kaybetti.