• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

little - a little

Yanlış : I don’t think he’ll pass the exam. He spends a little time on his English.

Doğru : I don’t think he’ll pass the exam. He spends little time on his English.

Bence sınavı geçemez. İngilizceye (çok) az zaman harcıyor.


Little (az) olumsuz anlamda bir azlığı, a little (biraz) ise yetersiz anlamda bir azlığı belirtir. Her ikisi de sayılamayan isimlerle kullanılır.


He has little money but he still has many friends.

Az parası var ama yine de çok arkadaşı var.


I am sorry I can’t come, I have little time.

Üzgünüm gelemem, çok az zamanım var.


The injection may hurt a little at first.

İğne başlangıçta biraz acıtabilir.


He gave a little cough to attract the waiter's attention.

Garsonun dikkatini çekmek için hafifçe öksürdü.