• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

level

Yanlış : Please keep the volume of the radio in a low level.

Doğru : Please keep the volume of the radio at a low level.

Lütfen radyonun sesini alçak seviyede tut.


Yanlış : Interest rates will remain in the same level for a long time.

Doğru : Interest rates will remain at the same level for a long time.

Faiz oranları uzun süre aynı seviyede kalacak.


Seviyede derken level ile at ilgeci kullanılır.


Yanlış : The water level has increased five centimetres.

Doğru : The water level has risen five centimetres.

Su düzeyi beş santimetre yükseldi.


Seviyenin artması rise fiili ile söylenir.