• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

insist

Yanlış : Tom's father insisted to pay for the meal.

Doğru : Tom's father insisted on paying for the meal.

Doğru : Tom's father insisted that he should pay for the meal.

Tom’un babası yemek için ödemekte ısrar etti.


Israr etmek anlamındaki insist fiili insist on doing sth veya insist that + yantümce kalıbında kullanılır.


He insists on speaking to the doctor.

Doktorla konuşmakta ısrar ediyor.


He insisted that the will should be read aloud.

Vasiyetnamenin yüksek sesle okunmasında ısrar etti.