• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

indoor - indoors

Indoor bina içinde olan, kapalı anlamında sadece isimlerden önce gelen bir sıfattır.


We have an indoor swimming pool and sauna.

Kapalı yüzme havuzu ve saunamız var.


Indoors içeriye, içeride anlamında bir belirteçtir.


Let's go indoors. It's getting cold outside.

İçeriye gidelim. Dışarısı soğuyor.


It is sensible to stay indoors until the storm die downs.

Fırtına dinene kadar içeride kalmak akıllıca olur.