• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

incapable - unable

Her iki sözcük de aynı anlama gelir, sadece kullanım kalıpları farklıdır.


to be incapable of doing sth : bir şeyi yapamamak

to be unable to do sth  : bir şeyi yapamamak


The boxer was incapable of continuing.

The boxer was unable to continue.

Boksör devam edemedi.


The little girl is incapable of dressing herself.

The little girl is unable to dress herself.

Küçük kız kendi kendine giyinemez.


He was incapable of driving fast owing to the heavy rain.

He was unable to drive fast owing to the heavy rain.

Yoğun yağmur yüzünden hızlı süremedi.