• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

illegible -ineligible

Illegible okunaksız; ineligible seçilmesi uygun olmayan; gerekli nitelikleri taşımayan demektir.


Your handwriting is illegible.

El yazın okunaksız.


She is ineligible for the job because she can’t speak German fluently.

İş için uygun değil çünkü Almancayı akıcı konuşamıyor.