• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

housework

Yanlış : I dislike making housework.

Doğru : I dislike doing housework.

Ev işi yapmayı sevmem.


Ev işi yapmak do (the) housework şeklinde söylenir.


Yanlış : I do all the houseworks myself.

Doğru : I do all the housework myself.

Tüm ev işini kendim yaparım.


Housework ismi sayılamayan bir isimdir, almaz, çoğul yapılmaz.