• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

home

Yanlış : You should go to home now.

Doğru : You should go home now.

Şimdi eve gitmelisin.


Home sözcüğü hem ev, hem eve anlamını verir, to almaz.

 

He had an accident as he was driving home.

Eve arabayla gidiyorken bir kaza yaptı.


My father got angry when I got home so late.

Babam, ben eve çok geç geldiğimde kızdı.


Yanlış : My father is at the home.

Doğru : My father is at home.

Babam evde.


Yanlış : When will you come to the home?

Doğru : When will you come home?

Eve ne zaman geleceksin?


Eve gitmek (go home), eve gelmek (come home) ve evde (at home) sözleri ile tanımlık (a, an, the) kullanılmaz. Ancak house sözcüğü ile tanımlık kullanılabilir.


The man is at home.

Adam evdedir.


The man is in the house.

Adam evdedir.