• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hang

Yanlış : He hung himself in his prison cell.

Doğru : He hanged himself in his prison cell.

Hapishane hücresinde kendini astı.


Hang sözcüğü hem bir şeyi hem de birini asmak anlamına gelir ve bu iki farklı anlamı için, farklı ikinci ve üçüncü halleri vardır:


hang: (hung, hung) asmak

hang: (hanged, hanged) idam etmek, asmak


I hung my trousers on the balcony.

Pantolonumu balkona astım.


She hung the clothes on the line.

Giysileri ipe astı.


He hung his coat on the hook behind the door.

Paltosunu kapının arkasındaki kancaya astı.


The murderer was hanged.

Katil asıldı.


He hanged himself when his company went bankrupt.

Şirketi iflas edice kendini astı.


The prisoner was hanged for committing murder.

Tutuklu cinayet işlemek suçundan asıldı.