• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

goods - possessions

Yanlış : Please don’t touch my goods.

Doğru : Please don’t touch my possessions.

Lütfen benim eşyalarıma dokunmayın.


Goods ticari ürün olarak mal, eşya anlamına gelir. Çoğul bir isimdir ve çoğul fiil alır.

 

Does Turkey import a lot of foreign goods?

Türkiye çok yabancı mal ithal eder mi?


The price of electrical goods has increased again.

Elektrikli eşyaların fiyatı yeniden arttı.


Bir kişinin eşyalarından söz ederken goods değil possessions kullanılır.


He has a little money and few possessions.

Biraz parası ve çok az eşyası var.