• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

golden

Yanlış : Among the presents she received was a golden watch.

Doğru : Among the presents she received was a gold watch.

Aldığı hediyelerin arasında altın bir saat vardı.


Malzemesi altın veya rengi altın sarısı olan şeyleri nitelemek için gold ismi kullanılır. Golden sözcüğü gold’un sıfat biçimi olmasına karşın daha çok deyimsel ifadelerde kullanılır.


She has a gold chain around her neck.

Boynunda altın kolyesi var.


The bus was painted in blue and gold.

Otobüs mavi ve altın renginde boyanmıştı.