• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

full

Yanlış : Be careful! Those bottles are full with acid.

Doğru : Be careful! Those bottles are full of acid.

Dikkatli ol! O şişeler asitle dolu.


Be full of ile dolu olmak demektir, burada of’un yerine with kullanılmaz.


The new section chief is full of brilliant ideas.

Yeni bölüm şefi parlak fikirlerle dolu.


His office was full of cigarette smoke.

Ofisi sigara dumanıyla doluydu.


He's a very lively child. He's full of energy.

Çok canlı bir çocuk. Enerji dolu.


Ancak doldurmak anlamına gelen fill fiili with ile kullanılır.


The farmer filled the basket with apples.

Çiftçi sepeti elmayla doldurdu.


He filled the glass up with milk.

Bardağı sütle doldurdu.


His office is filled with books.

Bürosu kitapla doldurulur.