• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flammable - inflammable

Inflammable sözcüğü flammable’ın zıddı değildir: her iki sözcük de yanıcı demektir. Bu sözcüklerin zıt anlamları non-flammable ve non-inflammable’dır ve yanıcı olmayan, kolayca tutuşmayan anlamına gelir.


This solvent is highly flammable.

Bu çözücü hayli yanıcıdır.


Celluloid is a highly inflammable material.

Selüloit oldukça yanıcı bir maddedir.