• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

few - a few

Yanlış : Nobody trusts him; he has a few friends.

Doğru : Nobody trusts him; he has few friends.

Kimse ona güvenmiyor; (çok) az arkadaşı var.


Few (çok az) olumsuz anlamda bir azlığı, a few (birkaç) ise yetersiz anlamda bir azlığı belirtir. Her ikisi de sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.


Few doctors are willing to be involved in euthanasia.

Çok az doktor ötanaziye bulaşmak ister.


Few people believe politicians when they make promises.

Çok az insan söz verdiklerinde politikacılara inanır.


There are a few postcard sellers by the mosque.

Caminin yanında birkaç kartpostal satıcısı var.


We can put you up for a few days.

Sizi birkaç gün misafir edebiliriz.