• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

explicit - implicit

Explicit açık seçik; implicit üstü kapalı demektir.


The foreman gave the workers explicit instructions.

Ustabaşı işçilere açık seçik talimatlar  verdi.


I gave you explicit instructions to be there on time.

Sana vaktinde orada olman konusunda açık talimat verdim.


I interpreted his comments as an implicit criticism of the religion.

Yorumlarını dinin üstü kapalı bir eleştirisi olarak aldım (yorumladım).