• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

experiment

Yanlış : Scientists in this laboratory are making an interesting experiment.

Doğru : Scientists in this laboratory are conducting an interesting experiment.

Bu laboratuvardaki bilimadamları ilginç bir deney yapıyorlar.


Deney yapmak şu şekillerde söylenir: perform an experiment, conduct an experiment, carry out an experiment, do an experiment.