• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

expand - expend

Expand genişlemek veya genişletmek; expend ise (özellikle zaman, çaba, para) harcamak demektir.


We are able to expand the business with advanced technology.

İleri teknolojiyle işi genişletebiliriz.


Except for ice and a few others, all solids expand when they liquefy.

Buz ve diğer birkaç şey dışında tüm katılar sıvılaştıklarında genişlerler.


He is expending a lot of effort to help her students.

Öğrencilerine yardım etmek için çok çaba harcıyor.


You must reduce the money expended on entertainment.

Eğlenceye harcanan parayı azaltmalısın.