• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exist

Yanlış : A friendly relationship has been existing between our countries for generations.

Doğru : A friendly relationship has existed between our countries for generations.

Ülkelerimiz arasındaki dostça ilişki nesiller boyu var oldu.


Var olmak anlamında kullanılan exist, süreklilik gösteren zamanlarda kullanılmaz, yani –ing almaz.


Raccoons exist in that forest.

Rakunlar ormanda olur.


Such things don't exist.

Böyle şeyler yoktur.


We cannot exist without air.

Havasız yaşayamayız.