• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exhausting - exhaustive

Exhausting yorucu; exhaustive ise etraflıayrıntılı, eksiksiz demektir.


The list is practically exhaustive.

Liste hemen hemen eksiksiz.


This is an exhaustive study of the subject.

Bu, konunun ayrıntılı bir çalışmasıdır.


I've had an exhausting day.

Yorucu bir gün geçirdim.


Standing all day at the exhibition is exhausting.

Fuarda bütün gün ayakta durmak yorucu.