• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

everyone

Yanlış : Nearly everyone suffer from colds in winter.

Doğru : Nearly everyone suffers from colds in winter.

Hemen herkes kışın soğuk algınlığından mustarip olur.


Yanlış : Tarkan is very famous. Everyone know him.

Doğru : Tarkan is very famous. Everyone knows him.

Tarkan çok ünlüdür. Herkes onu tanır.


Everyone tekil fiil alır. Everyone’ı belirtmek üzere they (them, their) zamiri kullanılır.


Everyone has their own ideas.

Herkesin kendi fikri vardır.


Everyone emptied their pockets.

Herkes ceplerini boşalttı.