• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

every day - everyday

Every day, her gün anlamında bir belirteçtir.


Last week it rained every day.

Geçen hafta her gün yağmur yağdı.


I am bored doing the same work every day.

Her gün aynı işi yapmaktan bıktım.


Everydaygünlük, her günkü anlamında bir sıfattır.


Mobile phones are a part of everyday life.

Cep telefonları günlük yaşamın bir parçasıdır.


He wore his everyday clothes to a wedding.

Düğüne (düğün için) günlük giysilerini giydi.


He speaks English fairly well - enough for everyday purposes.

İngilizce’yi oldukça iyi konuşur – günlük amaçlara (ihtiyaçlara) yetecek kadar.