• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

engine - motor

Engine genellikle benzin, kömür, doğal gaz gibi yakıtların yanmasıyla çalışan; motor ise genellikle elektrikle çalışan makinelere denir.


The engine in this car is very powerful.

Bu arabadaki motor çok güçlü.


The compressor supplies the engine with compressed air.

Kompresör motora sıkıştırılmış hava verir.


Power for the machines is derived from an electric motor.

Makineye güç bir elektrikli motordan sağlanır.


Electrical power is transformed into mechanical power in the motor.

Elektrik enerjisi motorda mekanik enerjiye dönüşür.