• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

endure - suffer

Yanlış : She endures from asthma.

Doğru : She suffers from asthma.

Astımdan mustarip.

Onda astım var.


Yanlış : After he had eaten so much, he endured from indigestion.

Doğru : After he had eaten so much, he suffered from indigestion.

Çok fazla yedikten sonra hazımsızlık çekti.


Endure (katlanmak, çekmek) bir zorluk veya istenmeyen bir durum için, suffer (katlanmak, çekmekmustarip olmak ) ise bir hastalık veya sağlık sorunu için kullanılır.


I can't endure my boss's sexual harassment.

Patronumun cinsel tacizine katlanamıyorum.


I cannot endure his arrogance.

Küstahlığını çekemiyorum.