• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

emigrate - immigrate

Emigratebaşka yerde yerleşmek için ülkesinden ayrılmak, immigrate yerleşmek üzere bir ülkeye veya bölgeye gelmek anlamında göç etmektir.


The famous composer was forced to emigrate from Turkey.

Ünlü besteci Türkiye’den göç etmeye zorlandı.


They immigrated to Germany from Turkey.

Türkiye’den Almanya’ya göç ettiler.


We are thinking of emigrating to Australia.

Avustralya’ya göç etmeyi düşünüyoruz.