• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

earth - world

Yanlış : Beer is the earth's best-selling alcoholic drink.

Doğru : Beer is the world's best-selling alcoholic drink.

Bira dünyanın en çok satan alkollü içkisidir.


Yanlış : He is among the best footballers in the earth.

Doğru : He is among the best footballers in the world.

Dünyadaki en iyi futbolcuların arasındadır.


Yanlış : I enjoy meeting  people from all over the earth.

Doğru : I enjoy meeting people from all over the world.

Dünyanın her yerinden insanlarla tanışmaktan hoşlanırım.


Earth yerküre, yeryüzü anlamında dünya; world insanları, ülkeleri, şehirleri, vb. kast ederek üzerinde yaşadığımız dünya anlamındadır.


The earth is becoming warmer.

Yeryüzü daha sıcak oluyor.


It was for long believed the earth was flat.

Uzun zaman dünyanın düz olduğuna inanıldı.


The diameter of the earth is 12,600 kilometres.

Dünyanın çapı 12,600 kilometredir.


Yanlış : If there were no oxygen in earth, life as we know it wouldn't exist.

Doğru : If there were no oxygen on earth, life as we know it wouldn't exist.

Dünyada oksijen olmasaydı, bildiğimiz haldeki hayat var olmazdı.


Yanlış : There aren't many unexplored places left in Earth.

Doğru : There aren't many unexplored places left on Earth.

Yeryüzünde keşfedilmemiş çok yer yok.

Yeryüzünde, dünyada derken on earth kullanılır.