• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

drive - ride

Yanlış : Can you drive a bicycle?

Doğru : Can you ride a bicycle?

Bisiklet sürebilir misin?


Yanlış : He learned to drive a horse at the age of ten.

Doğru : He learned to ride a horse at the age of ten.

On yaşındayken ata binmeyi öğrendi.


Bisiklet, motosiklet ve at, eşek gibi hayvanları sürmek drive değil ride ile söylenir. Başka bir deyişle, taşıtı sürerken veya hayvana bindiğimiz zaman bir ayağımız bir yanda öbürü diğer yanda kalıyorsa drive değil ride eylemi kullanılır.


He got on his bicycle and rode away.

Bisikletine binip gitti. (Bisikletine bindi ve sürerek uzaklaştı.)


He got in his car and drove away.

Arabasına binip gitti. (Arabasına bindi ve sürerek uzaklaştı.)


He got on his horse and rode away.

Atına binip gitti. (Atına bindi ve sürerek uzaklaştı.)