• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dress - suit - costume

Dress bayan elbisesi, suit takım elbise, costume ise oyuncular tarafından giyilen veya belli bir kılığa bürünmek için giyilen giysiyi belirtir.


My sister bought a new dress yesterday.

Kız kardeşim dün yeni bir elbise satın aldı.


Do you like my daughter’s new dress?

Kızımın yeni elbisesini beğendin mi?


My father never wears ready-made suits.

Babam asla hazır takım elbise giymez.


All the actors wore fifteenth-century costumes.

Tüm erkek oyuncular on beşinci yüzyıl kostümleri giymişti.


She hired a costume for the fancy dress party.

Maskeli balo için bir kostüm kiraladı.