• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

decent - descent

Decent doğru dürüst anlamında bir sıfattır.


Are there any decent restaurants in this town?

Bu kasabada doğru dürüst bir restoran var mı?


One must wear decent clothing to an official meeting.

İnsan resmi toplantılarda doğru dürüst giysiler giymeli.


Descent ise iniş anlamında bir isimdir.


Of course the ascent of a mountain takes longer than the descent.

Şüphesiz dağa tırmanış (çıkış) inişten daha uzun sürer.