• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deal with - deal in

Deal with bir sorun veya durumla ilgilenmek, bakmak, gereğini yapmak demektir.

 

I'll deal with the matter personally.

Sorunla şahsen ilgileneceğim.


I am dealing with customers' complaints.

Müşterilerin şikâyetleriyle ilgileniyorum.


Cümlenin öznesi kitap, film, konuşma vb.olduğu durumlarda deal with ile ilgili olmak, konu olarak işlemek anlamına gelir.

 

Phonetics is a science which deals with speech sounds.

Sesbilim (fonetik) konuşma seslerini konu alan bir bilimdir.

 

This magazine deals with cats and dogs.

Bu dergi kedi ve köpeklerle ilgilidir.


Deal in ticareti yapmak, alıp satmak anlamına gelir.


The company deals in carpets and rugs.

Şirket halı ve kilim alıp satıyor.


They used to deal in leather goods, but they gave it up as unprofitable.

Deri eşya ticareti yapıyorlardı ancak kârlı olmadığı için vazgeçtiler.