• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

damp - humid

Yanlış : I hung up your coat, but it is still a little humid.

Doğru : I hung up your coat, but it is still a little damp.

Paltonu astım ama hâlâ biraz ıslak.


Damp ıslak, nemli, rutubetli; humid ise nemli, rutubetli demektir. Humid havanın neminden, damp ise nesnelerin ıslaklığından söz ederken kullanılır.


The place he lived was very hot and humid.

Yaşadığı yer çok sıcak ve nemliydi.


Use a damp cloth to clean the table.

Masayı temizlemek için ıslak bir bez kullan.