• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

complement - compliment

Fiil olarak complement tamamlamak, bütünleşerek güzelleştirmek isim olarak ise tamamlayıcı şey demektir. Compliment ise fiil olarak iltifat etmek, isim olarak iltifat

demektir.


These earrings will complement your dress.

Bu küpeler elbiseni tamamlayacak.


His tie complemented the colour of his suit.

Kravatı takım elbisesinin rengini tamamladı.


He complimented her on her new hairstyle.

Yeni saç biçimi için iltifat etti.


Thank you for the compliment.

İltifatınız için teşekkür ederim.


She complimented him on his driving.

Araba sürüşünü övdü.


The sexy blonde enjoyed the compliment paid to her.

Seksi sarışın kendisine yapılan iltifattan hoşlandı.