• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

common

Yanlış : In Turkey it is common that people kiss each other when they meet.

Doğru : In Turkey it is common for people to kiss each other when they meet.

Türkiye’de, karşılaştıkları zaman insanların birbirlerini öpmeleri olağandır.


Common (yaygın) sözcüğünden sonra bir that-clause gelmez, ancak mastar gelebilir: it is common (for sb) to do sth.

 

It's quite common for the rabbits to be hunted in this way.

Tavşanların bu şekilde avlanmaları oldukça yaygındır.


It's quite common to see couples holding hands along the beach.

Sahil boyunca el ele tutuşmuş çiftleri görmek oldukça yaygındır.