• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cite – sight – site

Aynı şekilde okunun bu sözcüklerden cite örnek olarak göstermek, göndermede bulunmak; site yer; sight ise görüş demektir.


He cites Cemal Süreyya and Yusuf Hayaloğlu in his article.

Yazısında Cemal Süreyya ve Yusuf Hayaloğlu’na göndermede bulunuyor.


We have five senses: sight, touch, taste, sound, and smell.

Beş duyuya sahibiz: görme, dokunma, tat alma, işitme ve koklama.