• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

by – near

by – near


Yanlış : Our car broke down on a country road by Bodrum.

Doğru : Our car broke down on a country road near Bodrum.

Arabamız Bodrum yakınında bir köy yolunda bozuldu.

 

Yanlış : He was born in a village by Artvin.

Doğru : He was born in a village near Artvin.

Artvin’e yakın bir köyde doğdu.

 

Hem by hem near, yanında demektir, ancak by çok yakın oluşu belirtir, bu yüzden şehir, ülke, vb. şeylerin yakınlığından söz ederken kullanılmaz.


She is lying by the pool.

Havuzun yanı başında yatıyor.

 

He sat by the lake.

Gölün yanı başına oturdu.


They are planting trees by the side of the road.

Yol kenarının yanı başına ağaç dikiyorlar.


Come and sit by me.

Gel yanıma otur.